Clásal Séanta an Réríomháin um Thairbhe na hOibre


Léigh an Clásal Séanta thíos, le do thoil. Níl cead agat dul ar aghaidh leis an Réríomhán ach má tá aontaithe agat leis an gClásal Séanta trí chliceáil ar an gcnaipe "Aontaím". Caithfidh tú aontú a chur in iúl i dtús gach nuasheisiúin.

Is mar threoir ghinearálta amháin don úsáideoir atá na sonraí, an t-eolas nó na torthaí sa Réríomhán agus níl aon stádas dlíthiúil acu. Níor chóir féachaint ar aon mhéid a ríomhfaí mar ráiteas dáiríre ar an méid a thabharfá abhaile sa chás go rachfá i mbun fostaíochta. Is ar an eolas a chuireann tú isteach a bhunaítear an ríomh a chuirtear ar fáil agus níl an Roinn Coimirce Sóisialaí freagrach as aon earráidí, aon easnaimh, ná aon ráitis mhíthreoracha a fhaightear trína úsáid.


Clásal Séanta an Réríomháin um Thairbhe na hOibre


Léigh an Clásal Séanta thíos, le do thoil. Níl cead agat dul ar aghaidh leis an Réríomhán ach má tá aontaithe agat leis an gClásal Séanta trí chliceáil ar an gcnaipe "Aontaím". Caithfidh tú aontú a chur in iúl i dtús gach nuasheisiúin.

Is mar threoir ghinearálta amháin don úsáideoir atá na sonraí, an t-eolas nó na torthaí sa Réríomhán agus níl aon stádas dlíthiúil acu. Níor chóir féachaint ar aon mhéid a ríomhfaí mar ráiteas dáiríre ar an méid a thabharfá abhaile sa chás go rachfá i mbun fostaíochta. Is ar an eolas a chuireann tú isteach a bhunaítear an ríomh a chuirtear ar fáil agus níl an Roinn Coimirce Sóisialaí freagrach as aon earráidí, aon easnaimh, ná aon ráitis mhíthreoracha a fhaightear trína úsáid.